13 éme Symposium Catalan de Sculture

Saint Génis des Fontaines

He sigut invitada novament a participar en el 13 ème Symposium Catalan de Sculpture de Saint Génis des Fontaines, un petit poble del sud de França. En aquesta ocasió he seleccionat per participar-hi, cinc terracotes que estiguessin en consonància amb la pau i el recolliment que respira el claustre romànic en el que romandran exhibides. Tres de elles pertanyen a la sèrie Acolliment i tracten del sofriment i de la fragilitat humana i de la seva necessitat de ser acollit por el altre. Les altres terracotes pertanyen a un treball més extens que vaig fer sobre les Metamorfosi d’Ovidi. Una parla del dolor i la ira de Apol·lo davant la mort de Jacint i l’altre de la lluita del Minotaure per trencar les seves presons.