Aquestes escultures estan foses en bronze segons la tècnica  mil·lenària de la cera perduda,  la mateixa tècnica que ja s’emprava en  la Grècia Clàssica i dita així per que el bronze fos  a alta temperatura, liqua i ocupa el lloc que deixa l’original de cera de l’escultura.

El bronze es un material que respon molt be a les meves necessitats expressives,  es  a un mateix temps fort i dúctil i manté exactament tot el texturat que dono al modelat l’original.

Obra