Em sento be amb les grans dimensions.

M’agrada el repte de projectar una obra escultòrica pública dins d’ unes  determinades coordenades: d’espai, de continguts, de funció social, com a objecte nuclear de la vida comunal i de la transmissió dels seus valors Decidir quina és la grandària adequada al espai al que està destinada, estudiar els punts de visita preferents, elegir los materials adequats, ser assertiva en los continguts que comunica.

També  gaudeixo  el fet de transcendir del mon  intimista e individual de la creació artística i formar part d’un equipo interdisciplinari i resoldre tècnicament la realització de l’obra y la seva integració en el espai arquitectònic públic.

Obra