Una escultura pensada específicament per ser guardó d’un determinat premi  afegeix ,en el llenguatge no verbal propi de l’art, un plus d’identificació i significat a qui l’atorga i un altre plus de valoració pel guardonat.

Obra