1980   Cabarets.; 1 gravat de Carles Mauricio, 3 gravats d’Ángel Camino i 3 gravats i una serigrafia de Mercè Riba sobre un relat “Domenech Cabaret” d’Isidro Durcal.

Tiratge n/99

Estampació gravats: Taller d’Aixa, Barcelona

Impressió: Gràfiques Pujol, Figueres.

Edició a cura de Jaume Torrent

 

1985   Contes comestibles I. Relats de Jaume Torrent il·lustrats amb 8 gravats i dibuixos a tinta per Mercè Riba.

Tiratge n/35

Estampació gravats a braç per l’artista

Impressió: Aubert Impressor, Olot.

Edició a cura de Carles Vallés, Editor

 

1986   Trànsit. Prosopopeia de la infància. 6 poemes de Pau Riba il·lustrats amb dibuixos a llàpis i 6 gravats per Mercè Riba.

1993   Contes comestibles, II. Relats de Jaume Torrent il·lustrats amb 5 gravats i dibuixos a llàpis per Mercè Riba.

Tiratge n/50

Estampació gravats a braç per l’artista

Impressió: Arts Gràfiques Trayter.

Edició a cura de Carles Vallés, Editor